Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Έγγραφα
035/2018 Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 34,00 στρ της ΤΚ Κοκκινογείων 46 Kb 24 / 10 / 2018
034/2018 Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 50,67517 στρ της ΤΚ Πύργων 45 Kb 24 / 10 / 2018
033/2018 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6) 71 Kb 24 / 10 / 2018
032/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Κίτσινο Χριστόδουλο για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Μαυρολεύκης 49 Kb 31 / 08 / 2018
031/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Αλεξανδρίδη Χαράλαμπο για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Σιταγρών 50 Kb 31 / 08 / 2018
030/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ.Τσανταλίδου Ευδοκία για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Τ.Κ. Φωτολίβους 50 Kb 31 / 08 / 2018
029/2018 Κοπή δένδρων στην ΤΚ Μικροκάμπου 39 Kb 31 / 08 / 2018
028/2018 Αλλαγή χρήσης του αριθ. 855 οικοπέδου ΟΤ.48 της ΤΚ. Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης 65 Kb 31 / 08 / 2018
027/2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της κ. Κατσάνα Μαριάνθης εκπροσώπου της εταιρίας «ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΑΥΛΙΣ Α.Ε.» στην Τ Κ. Πετρούσας 66 Kb 31 / 08 / 2018
026/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην Οξούζογλου Μυροφόρα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Αργυρούπολης 54 Kb 02 / 07 / 2018
025/2018 Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αδειοδοτημένο λατομείο μαρμάρων έκτασης 62.518,00 τμ της ΤΚ Πύργων 36 Kb 02 / 07 / 2018
024/2018 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης 69 Kb 02 / 07 / 2018
023/2018 Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης, από την έρευνα δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 67.081,06 τμ της ΤΚ Πύργων 68 Kb 10 / 04 / 2018
022/2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 95-Ο.Τ. 96. 370 Kb 10 / 04 / 2018
021/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον Τόκο Ιάκωβο του Χρήστου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Καλλιθέας. 134 Kb 10 / 04 / 2018
020/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Κουγιουμτζή Χρήστο του Θεοδώρου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πετρούσας 141 Kb 10 / 04 / 2018
019/2018 Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 6,64544 στρ της ΤΚ Πύργων 40 Kb 02 / 03 / 2018
018/2018 Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης, από την έρευνα δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 31.053,94 τμ της ΤΚ Πύργων 36 Kb 02 / 03 / 2018
017/2018 Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,9005 στρ της ΤΚ Πύργων 35 Kb 02 / 03 / 2018
016/2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην κ.Τσαρσιταλίδου Ελευθερία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Σιταγρών 65 Kb 02 / 03 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.