Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Έγγραφα
064/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΤΕΟΥΤΑ στη Τ Κ. Κοκκινογείων 57 Kb 22 / 12 / 2015
063/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην ΤΚ Καλή Βρύση 118 Kb 22 / 12 / 2015
062/2015 Παιδικές Χαρές του Δήμου 118 Kb 22 / 12 / 2015
061/2015 Εισήγηση για κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου 33 Kb 22 / 12 / 2015
060/2015 Κανονισμός Λειτουργίας ΄Αρδευσης Δήμου Προσοτσάνης 105 Kb 22 / 12 / 2015
059/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ στη Τ Κ. Μικρόπολης 59 Kb 22 / 12 / 2015
058/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,03706 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας» 53 Kb 24 / 11 / 2015
057/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,969 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας» 53 Kb 24 / 11 / 2015
056/2015 Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,98499 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας» 53 Kb 24 / 11 / 2015
055/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου του καταστήματος της κ. ΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ στην Τ Κ. Αργυρούπολης 57 Kb 24 / 11 / 2015
054/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. ΚΙΤΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ στην ΤΚ Μαυρολεύκης 35 Kb 24 / 11 / 2015
053/2015 Εισήγηση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου 88 Kb 30 / 10 / 2015
052/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου του καταστήματος του κ. ΓΚΙΒΙ ΤΟΥΡΙΑΣΒΙΛΙ στην Τ Κ. Αργυρούπολης 56 Kb 30 / 10 / 2015
051/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ ΑΝΕΣΤΗ στην ΤΚ Μικρόπολης 35 Kb 30 / 10 / 2015
050/2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου του καταστήματος του κ. ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τ Κ. Κοκκινογείων 56 Kb 07 / 10 / 2015
049/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. ΣΟΥΠΛΑΚ ΝΤΑΝΟΥΤΑ-ΜΑΡΖΕΝΑ στην ΤΚ Καλλιθέας 42 Kb 07 / 10 / 2015
048/2015 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. ΑΓΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ στην ΤΚ Καλλιθέας 36 Kb 07 / 10 / 2015
047/2015 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης 73 Kb 31 / 08 / 2015
046/2015 Εισήγηση για δημοπράτηση ή μη κοινοχρήστου χώρου (κεντ.πλατείας) της ΔΚ Προσοτσάνης 46 Kb 31 / 08 / 2015
045/2015 Εισήγηση για τοποθέτηση προειδοποιητικού σήματος στην οδό Ευστ.Λύμπου ΔΚ Προσοτσάνης 34 Kb 31 / 08 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.