Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Έγγραφα
064/2014 Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ Τσιάντα Λεωνίδα στην ΤΚ Πετρούσας , έτους 2015 97 Kb 18 / 12 / 2014
063/2014 Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ Αλεξανδρίδη Χαραλάμπου στην ΤΚ Σιταγρών 98 Kb 18 / 12 / 2014
062/2014 Χορήγηση ή μη άδειας προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα του κ.Τάνιου Γεωργίου στη ΤΚ Καλής Βρύσης 77 Kb 18 / 12 / 2014
061/2014 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Καλτσάμη Ελένης στη ΤΚ Πύργων 80 Kb 18 / 12 / 2014
060/2014 Εισήγηση στο ΔΣ για μίσθωση έκτασης 3.798,41 τμ από το αριθ.510β΄ δημοτικό ακίνητο ΤΚ Μαυρολεύκης 128 Kb 18 / 12 / 2014
059/2014 Εισήγηση στο ΔΣ για έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Προσοτσάνης 171 Kb 18 / 12 / 2014
058/2014 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Παλατίδη Νικολάου στη ΤΚ Μαυρολεύκης 79 Kb 18 / 12 / 2014
057/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 36,730 στρ στην ΤΚ Πύργων 79 Kb 05 / 12 / 2014
056/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 30 στρ στην ΤΚ Πύργων 80 Kb 05 / 12 / 2014
055/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 60,90624 στρ στην ΤΚ Πύργων 79 Kb 05 / 12 / 2014
054/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για αλλαγή χρήσης του αριθ.1303( 11) αγροτεμαχίου αγροκτήματος της ΤΚ Πετρούσας 80 Kb 05 / 12 / 2014
053/2014 Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ Καψιμάνη Αγγέλου στην ΤΚ Πετρούσας 98 Kb 05 / 12 / 2014
052/2014 Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Νικολαϊδη Αναστασίου στη ΤΚ Πετρούσας 78 Kb 13 / 11 / 2014
051/2014 Aκύρωση της αριθ.20/2014 απόφασης της ΕΠΖ και χορήγηση εκ νέου της προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος του κ. Ρουμελιώτη Χρήστου στη ΤΚ Φωτολίβους 83 Kb 13 / 11 / 2014
050/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κορωνίδη Χρήστου στη Τ Κ. Μικρόπολης 101 Kb 13 / 11 / 2014
049/2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κίναλη Βασιλείου στη Τ Κ. Κοκκινογείων 100 Kb 13 / 11 / 2014
048/2014 Εισήγηση για εκποίηση ή μη έκτασης 1.122 τ.μ. από το αριθμ. 10873δ΄ δημοτικό ακίνητο αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 98 Kb 13 / 11 / 2014
047/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ.Ιάκωβο Τόκο του Χρήστου στη ΤΚ Καλλιθέας 88 Kb 13 / 11 / 2014
046/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ.Στεφανάκη Νικόλαο στη ΤΚ Φωτολίβους 77 Kb 05 / 11 / 2014
045/2014 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ.Μινασίαν Αναχίτστη ΤΚ Φωτολίβους 77 Kb 05 / 11 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.